Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Sprawiedliwość decyzji Komisji o odzyskaniu środków unijnych w kontekście finansowanego przez UE projektu mającego na celu pomoc słabszym grupom społecznym w Uzbekistanie

The fairness of the Commission’s decision to recover EU funds in the context of an EUfunded
project aiming to help vulnerable social groups in Uzbekistan.