Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Zarzut niepodania przez Urząd Publikacji UE uzasadnionych powodów decyzji o niepublikowaniu ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.