Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

L-allegat nuqqas tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE li jagħti raġunijiet validi għad-deċiżjoni tiegħu li ma jippubblikax avviż għall-offerti fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.