Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Mancata risposta da parte della Commissione europea di rispondere alle osservazioni del denunciante alla lettera di pre-archiviazione di una procedura per infrazione relativa alla “clausola di Molière” in Francia

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.