Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Mainneachtain an Choimisiúin Eorpaigh chun freagra a thabhairt ar bharúlacha an ghearánaigh maidir leis an litir réamhiaimh i ndáil le nós imeachta um shárú faoi “Chlásal Molière” sa Fhrainc

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.