Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

L'omission par la Commission européenne de répondre aux observations du plaignant à la lettre de pré-clôture d’une procédure d’infraction concernant la «clause Molière» en France

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.