Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Kuidas Euroopa Komisjon (naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat) menetles taotlust anda üldsusele juurdepääs hankemenetlusega (GestDem 2021/1357) seotud dokumentidele