Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

The European Commission’s failure to reply to the complainant’s observations to the pre-closure letter of an infringement procedure about the “Molière clause” in France

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.