Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει στις παρατηρήσεις του ενδιαφερόμενου σχετικά με την επιστολή πριν από την περάτωση της διαδικασίας επί παραβάσει που αφορούσε τη «ρήτρα Molière» στη Γαλλία

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.