Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Den Europæiske Unions Publikationskontors påståede undladelse af at angive en gyldig begrundelse for sin beslutning om ikke at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.