Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Europa-Kommissionens undladelse af at besvare klagerens bemærkninger til en forudgående skrivelse om en traktatbrudsprocedure i forbindelse med "Molière-klausulen" i Frankrig

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.