Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Způsob, jakým Evropská komise řeší přesuny svých pracovníků z veřejného do soukromého sektoru a naopak (tzv. efekt otáčivých dveří)