Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Údajné neposkytnutí platných důvodů rozhodnutí nezveřejnit oznámení o nabídkovém řízení v Úředním věstníku Evropské unie Úřadem pro publikace EU

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.