Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na připomínky stěžovatele k předběžnému dopisu o uzavření šetření v rámci řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti s tzv. doložkou Molière ve Francii

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.