Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Оценката на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) на кандидатура в процедура за подбор за назначаване на администратори в областта на външните отношения (EPSO/AD/382/20)