Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich

W celu zagwarantowania właściwego rozpatrywania skarg we wszystkich 24 językach traktatowych, a także w celu zwiększania świadomości na temat tego, w jaki sposób instytucja może pomagać ludziom i organizacjom, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dysponuje wykwalifikowanym, wielojęzycznym personelem. Wyszukaj spośród personelu według obszaru lub zobacz schemat organizacyjny naszego urzędu.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Gabinet Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Gabinet odpowiada przed samą Rzecznik, podlegając jej bezpośrednim poleceniom. Doradza i pomaga Rzecznik Praw Obywatelskich w zapewnieniu wdrożenia jej wizji, strategii i celów.
Wszyscy pracownicy gabinetu mogą być poproszeni o towarzyszenie Rzecznik Praw Obywatelskich w podróżach służbowych oraz mogą pomagać w przygotowywaniu wyznaczonych wystąpień, prezentacji lub sprawozdań.
 • Aidan O'Sullivan
  Szef Gabinetu
  Odpowiedzialny za ogólną strategię Rzecznika, kontakty międzyinstytucjonalne, w tym z Parlamentem Europejskim, oraz zarządzanie gabinetem. Współpracuje z Sekretariatem Generalnym przy zapewnianiu wdrażania strategii. Doradza Rzecznikowi w sprawach działań związanych z komunikacją i kontaktami zewnętrznymi.
 • Silvia Bartolucci
  doradczyni ds. polityki
  Odpowiada za codzienne kontakty z Parlamentem Europejskim, w tym z Komisją Petycji. Pomaga w realizacji strategii Rzecznika, między innymi w ramach przygotowywania spotkań informacyjnych Rzecznika.
 • Megan Killian
  Osobisty asystent Rzecznika Praw Obywatelskich
  Odpowiada za organizację programu, misji i spotkań Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; zajmuje się przychodzącą korespondencją i zaproszeniami skierowanymi do Rzecznika, a także zarządza archiwum cyfrowym. Odpowiada za bieżące zadania administracyjne zgodnie z poleceniami.
 • Markus Spoerer
  doradca ds. polityki
  Doradza Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich w sprawie rozwoju polityki, strategii zewnętrznej i stosunków z Parlamentem Europejskim. Odpowiada za koordynację briefingów dotyczących polityki i przemówień.

Sekretariat Generalny

Sekretariat Generalny odpowiada za całościowe zarządzanie biurem i zapewnia ogólną koordynację i realizację strategii Rzecznika.
 • Cesira D'Aniello
  Sekretarz Generalna
 • Caroline Moen
  Asystent Sekretarza Generalnego
 • Murielle Richardson
  Administrator

Dyrekcja ds. Dochodzeń

Dyrekcja ds. Dochodzeń, w skład której wchodzi jeden Dział Obsługi Spraw (poniżej), odpowiada za główną działalność Urzędu, a mianowicie prowadzenie dochodzeń w ewentualnych przypadkach niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy i agencje UE oraz promowanie dobrych praktyk administracyjnych.
 • Rosita Hickey
  Dyrektor Dyrekcji ds. Dochodzeń
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Główny doradca ds. przestrzegania Karty
 • Fergal Ó Regan
  Główny ekspert prawny
 • Peter Dyrberg
  Ekspert ds. dochodzeń i postępowań
 • Jennifer King
  Legal Expert
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Tanja Ehnert
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Silvia Fuller
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Michaela Gehring
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Dorien Laermans
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Angela Marcos Figueruelo
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Oana Marin
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Erika Murányi
  Asystent dyrekcji
 • Koen Roovers
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Mihai Ioachimescu-Voinea
  Stażysta (Dochodzenia)
 • Nina Klubert
  Stażysta (Dochodzenia)
 • Viola Pendl
  Stażysta (Dochodzenia)

Dział Obsługi Spraw

 • Tina Nilsson
  Szefowa Działu Obsługi Spraw
 • Francesca Abbo
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Vieri Biondi
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Peter Bonnor
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Nicholas Hernanz
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Patricia López Martín
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Jean Lusweti
  Asystent rozpatrywania spraw
 • Tereza Mandjukova
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Laura Massocchi
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Josef Nejedlý
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Eija Salonen
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Valentina Stoeva
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Konstantinos Tsaklidis
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Catherine Vaudé
  Asystent jednostki
 • Anna Barbara Zejc
  Specjalista ds. dochodzeń
 • Olatz Fínez Marañón
  Stażysta (Dochodzenia)
 • Simon Kuban
  Stażysta (Dochodzenia)
 • Federico Narducci
  Stażysta (Dochodzenia)
 • Tomasz Zajac
  Stażysta (Dochodzenia)

Dyrekcja ds. administracji

 • Marie-Pierre Darchy
  Dyrektor ds. administracji

Zespół ds. zarządzania dokumentacją i procesami, ciągłości działania i infrastruktury

 • Alessandro Del Bon
  Kierownik ds. zarządzania procesami i dokumentacją, ciągłości działania i infrastruktury
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Administrator - specjalista ds. rozwoju sieci i oprogramowania
 • Christophe Bauer
  Asystent ds. zarządzania procesami - koordynacja
 • Séverine Beyer
  Asystent ds. zarządzania procesami
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Asystent ds. zarządzania procesami
 • Evelyne Coudière
  Asystent ds. zarządzania procesami
 • Kevin Crespo
  Asystent ds. technologii informacyjnych
 • Massimo Ezzy
  Specjalista ds. technologii informacyjnych - Projektant systemu
 • Henri Finckbohner
  Logistyka i inwentaryzacja - kierowca
 • Marjorie Fuchs
  Administrator
 • Ana Gaspar
  Asystent ds. zarządzania procesami
 • Inga Jasmontaitė
  Asystent ds. zarządzania procesami
 • Gaël Lambert
  Specjalista ds. technologii informacyjnych - LSA
 • Oualiba Makhloufia
  Asystent ds. zarządzania procesami - Specjalista ds. zarządzania dokumentami
 • Michael Weiskorn
  Asystent ds. zarządzania procesami - Zastępca specjalisty ds. zarządzania dokumentami
 • Caroline Zinck
  Asystent ds. zarządzania procesami
 • Mihail Bușteagă
  Stażysta na stanowisku projektanta stron www

Zespół ds. budżetu i finansów

 • Véronique Vandaele
  Kierownik ds. budżetu i finansów
 • Cindy Giannakis
  Specjalista ds. finansów
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Specjalista ds. finansów
 • Emese Szentes
  Specjalista ds. finansów

Zespół ds. zasobów ludzkich

 • Zina Assimakopoulou
  Kierownik ds. zasobów ludzkich
 • Rachel Doell
  Asystent ds. kadrowych
 • Giovanna Fragapane
  Koordynator szkoleń
 • Isgouhi Krikorian
  Asystent ds. kadrowych
 • Stéphanie Maraj
  Asystent ds. kadrowych
 • Francesca Pavesi
  Administrator
 • Gabrielle Sheridan
  Asystent ds. kadrowych
 • Félicia Voltzenlogel
  Asystent ds. kadrowych

Dział Komunikacji

Dział Komunikacji odpowiada za przekazywanie ogółowi społeczeństwa, kluczowym odbiorcom docelowym oraz innym zainteresowanym stronom informacji o dochodzeniach i strategicznych działaniach Rzecznik, jej udziale w stosownych unijnych debatach i procesach kształtowania polityki.
Dział ten jest odpowiedzialny za ogólne strategiczne działania komunikacyjne, jak i koordynację europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich.
 • Gundi Gadesmann
  Kierownik Działu Komunikacji
 • Helena Buhl
  Asystent ds. komunikacji
 • Sylvie Debout
  Asystent ds. publikacji
 • Honor Mahony
  Specjalista ds. mediów społecznościowych i komunikacji
 • Carolina Marín Vargas
  Asystent ds. komunikacji
 • Richard More O'Ferrall
  Koordynator ds. strategii łączności
 • Enrico Portelli
  Kierownik zespołu, komunikacja cyfrowa
 • Marina Ramazanova
  Asystent ds. komunikacji
 • Christelle Therouse
  Asystent ds. komunikacji
 • Nanna Bille Cornelsen
  Stażysta

Inspektor ochrony danych

 • Francesca Pavesi
  Inspektor ochrony danych
 • Nicholas Hernanz
  Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Specjalista ds. przejrzystości

 • Tereza Mandjukova
  Urzędnik ds. przejrzystości
 • Eija Salonen
  Zastępca urzędnika ds. przejrzystości