Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma obowiązek ogłaszania przetargów na zakup towarów i usług.

Na tej stronie znajdują się informacje na temat przetargów ogłoszonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, planowania zamówień o niskiej wartości, rocznych list zamówień oraz ogólnych warunków, które mają zastosowanie do zamówień o niskiej wartości.

Zamówienia o wartości wyższej niż 15 000 EUR i niższej niż 144 000 EUR

Zamówienia o wartości wyższej niż 15 000 EUR i niższej niż 144 000 EUR są określone w rozporządzeniu finansowym jako zamówienia o niskiej wartości. W przypadku tego rodzaju zamówień zaproszenia do składania ofert mogą być kierowane – w ramach procedury ograniczonej – do ograniczonej liczby oferentów, którzy wykazali zainteresowanie po skontaktowaniu się z nimi przez biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich może również zaprosić do składania ofert innych dostawców, którzy wyrazili zainteresowanie przetargiem i zostali uznani za odpowiednich kandydatów. Informacje dotyczące przetargów na zamówienia o niskiej wartości będą systematycznie i w odpowiednim czasie publikowane na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, aby umożliwić takim dostawcom zgłoszenie zainteresowania.

Informacje zawarte w poniższej tabeli dotyczą zamówień o niskiej wartości opublikowanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 124 ust. 1 lit. b) zasad stosowania rozporządzenia finansowego (rozporządzenie (UE) 966/2012).

Roczna lista zamówień

Niniejsza sekcja zawiera listę wykonawców zamówień o wartości wyższej niż 15 000 EUR i niższej niż 144 000 EUR w zestawieniu rocznym. Lista przedstawia przedmiot i wartość każdego udzielonego zamówienia. Treść tej sekcji jest zgodna z art. 124 ust. 4 zasad stosowania rozporządzenia finansowego mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Privacy Statement relating to public procurement procedures

The following privacy statement apply to all contracts entered into by the European Ombudsman:

Ogólne warunki mające zastosowanie do zamówień o niskiej wartości

Następujące ogólne warunki mają zastosowanie do zamówień o niskiej wartości udzielanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: