Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Rekrutacja

Procedura

Wakaty na stałych stanowiskach w sekretariacie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są obsadzane w drodze wewnętrznych przeniesień lub awansów, przeniesień lub oddelegowań urzędników z innych instytucji lub organów unijnych lub rekrutacji z list rezerwowych utworzonych w wyniku otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) lub którąkolwiek instytucję lub organ UE.

Wakaty na stanowiska tymczasowe są ogłaszane wewnętrznie w celu wspierania rozwoju kariery już zatrudnionych pracowników, lub na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik informuje zazwyczaj również inne instytucje Unii Europejskiej o takich wakatach. Jeśli chodzi o profile, które są regularnie potrzebne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik może podjąć decyzję o publikacji bezterminowych ogłoszeń o naborze w celu stworzenia puli kandydatów, których można zaprosić na testy i rozmowy w razie potrzeby.

Kandydatów, którzy pomyślnie przeszli jedną lub kilka procedur selekcji i którzy są szczególnie zainteresowani pracą dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zachęca się do skontaktowania się z Działem Personelu, Administracji i Budżetu Rzecznika.

Ogłoszenia o naborze

Obecnie otwarte są poniższe ogłoszenia:

Director – Directorate for Administration in the European Ombudsman’s Office (Article 29(2) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice of candidates, will be conducted at the same time as internal and interinstitutional recruitment procedures.

The Director will oversee, manage and ensure the smooth functioning of the newly established Directorate for Administration to support the Ombudsman’s core business of inquiries. The Directorate will be responsible for process management, human resources, finance & procurement, IT, document management, security, and business continuity.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

Legal Expert in the Ombudsman's Office

The Legal Expert in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

Director – Directorate for Administration in the European Ombudsman’s Office (Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice, will be conducted at the same time as an external recruitment procedure in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations.

The Director will oversee, manage and ensure the smooth functioning of the newly established Directorate for Administration to support the Ombudsman’s core business of inquiries. The Directorate will be responsible for process management, human resources, finance & procurement, IT, document management, security, and business continuity.

The Director in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

ICT Applications Developer

The ICT Applications Developer will be in charge of maintaining and developing the Ombudsman’s complaint management system.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Złóż wniosek

Linki zewnętrzne:

EPSO Odwiedź stronę EU Careers! W zakładce „Możliwości zatrudnienia” możesz przeszukać nasze bazy ofert pracy na stanowiska na umowy na czas nieokreślony i określony, a także oferty dla kandydatów na pracowników kontraktowych, stażystów i pracowników oddelegowanych w instytucjach i agencjach UE.

Staże

Zasady

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje możliwość odbycia stażu dwa razy do roku przede wszystkim dla absolwentów uczelni wyższych lub równoważnych. Staże rozpoczynają się zwykle w dniu 1 września i 1 stycznia każdego roku. Przed każdym okresem staży, zwykle w dniu 1 lutego i 1 maja, publikuje się ogłoszenie o stażach zachęcające do nadsyłania zgłoszeń. W ogłoszeniu określone są poszukiwane profile. Stażyści mogą zostać umieszczeni w obu biurach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zarówno w Strasburgu jak i Bruskeli, w zależności od potrzeb naszego Biura.

Od stażystów koniecznie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Podania należy zatem składać w języku angielskim. Z tych samych przyczyn dokumenty dotyczące wniosków o staż są dostępne jedynie w języku angielskim.

IT traineeship 2021 - Web developer trainee - OMB/T/2021/2

The European Ombudsman offers the opportunity to a web developer trainee to assist in the development of the Ombudsman's Internet and Extranet sites (http://www.ombudsman.europa.eu) and of internal web based applications.

Starting date: March or Avril 2021
Deadline for applications : 8 February 2021 at 12:00

Upłynął termin składania wniosków

Traineeship period September 2021-August 2022

We invite you to apply for a traineeship starting on 1 September 2020. We offer paid traineeships for a period of one year.

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication

Upłynął termin składania wniosków