Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Rekrutacja

Procedura

Wakaty na stałych stanowiskach w sekretariacie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są obsadzane w drodze wewnętrznych przeniesień lub awansów, przeniesień lub oddelegowań urzędników z innych instytucji lub organów unijnych lub rekrutacji z list rezerwowych utworzonych w wyniku otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) lub którąkolwiek instytucję lub organ UE.

Wakaty na stanowiska tymczasowe są ogłaszane wewnętrznie w celu wspierania rozwoju kariery już zatrudnionych pracowników, lub na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik informuje zazwyczaj również inne instytucje Unii Europejskiej o takich wakatach. Jeśli chodzi o profile, które są regularnie potrzebne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik może podjąć decyzję o publikacji bezterminowych ogłoszeń o naborze w celu stworzenia puli kandydatów, których można zaprosić na testy i rozmowy w razie potrzeby.

Kandydatów, którzy pomyślnie przeszli jedną lub kilka procedur selekcji i którzy są szczególnie zainteresowani pracą dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zachęca się do skontaktowania się z Działem Personelu, Administracji i Budżetu Rzecznika.

Ogłoszenia o naborze

Obecnie otwarte są poniższe ogłoszenia:

Head of Operational Support Unit in the European Ombudsman’s Office

This post is published in accordance with Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (management post).

The Head of Unit will oversee and manage the newly established Operational Support Unit, which will be responsible for process management, namely the administrative support of the office core business and other areas such as human resources, finance and procurement; security, health and safety.

The Unit includes around 25 staff members. The Head of Unit will report to the Secretary General and work closely with the Director of Inquiries.

The Head of Unit will ensure the quality of the services delivered by the Unit, as well as effective communication and coordination within the Unit and between the Unit and the rest of the organisation.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

Linki zewnętrzne:

EPSO Odwiedź stronę EU Careers! W zakładce „Możliwości zatrudnienia” możesz przeszukać nasze bazy ofert pracy na stanowiska na umowy na czas nieokreślony i określony, a także oferty dla kandydatów na pracowników kontraktowych, stażystów i pracowników oddelegowanych w instytucjach i agencjach UE.

Staże

Zasady

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje możliwość odbycia stażu dwa razy do roku przede wszystkim dla absolwentów uczelni wyższych lub równoważnych. Staże rozpoczynają się zwykle w dniu 1 września i 1 stycznia każdego roku. Przed każdym okresem staży, zwykle w dniu 1 lutego i 1 maja, publikuje się ogłoszenie o stażach zachęcające do nadsyłania zgłoszeń. W ogłoszeniu określone są poszukiwane profile. Stażyści mogą zostać umieszczeni w obu biurach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zarówno w Strasburgu jak i Bruskeli, w zależności od potrzeb naszego Biura.

Od stażystów koniecznie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Podania należy zatem składać w języku angielskim. Z tych samych przyczyn dokumenty dotyczące wniosków o staż są dostępne jedynie w języku angielskim.

Obecnie nie opublikowano żadnego ogłoszenia o stażu.