Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Rekrutacja

Procedura

Wakaty na stałych stanowiskach w sekretariacie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są obsadzane w drodze wewnętrznych przeniesień lub awansów, przeniesień lub oddelegowań urzędników z innych instytucji lub organów unijnych lub rekrutacji z list rezerwowych utworzonych w wyniku otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) lub którąkolwiek instytucję lub organ UE.

Wakaty na stanowiska tymczasowe są ogłaszane wewnętrznie w celu wspierania rozwoju kariery już zatrudnionych pracowników, lub na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik informuje zazwyczaj również inne instytucje Unii Europejskiej o takich wakatach. Jeśli chodzi o profile, które są regularnie potrzebne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik może podjąć decyzję o publikacji bezterminowych ogłoszeń o naborze w celu stworzenia puli kandydatów, których można zaprosić na testy i rozmowy w razie potrzeby.

Kandydatów, którzy pomyślnie przeszli jedną lub kilka procedur selekcji i którzy są szczególnie zainteresowani pracą dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zachęca się do skontaktowania się z Działem Personelu, Administracji i Budżetu Rzecznika.

Ogłoszenia o naborze

Obecnie otwarte są poniższe ogłoszenia:

Inquiries Officer AD 5/8 in the Office of the European Ombudsman

The Inquiries Officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

To be eligible, candidates must either be (i) established EU officials or (ii) successful candidates in an open competition organised by the European Personnel Selection Office (EPSO). Apply only if you meet one of these requirements.

Upłynął termin składania wniosków

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman

The Inquiries Officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

Linki zewnętrzne:

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) - Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) został utworzony dnia 26 lipca 2002 r. Misja Urzędu polega na organizowaniu otwartych konkursów w celu wyłonienia wysoce wykwalifikowanych pracowników do wszystkich instytucji Unii Europejskiej, mianowicie Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedlwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. EPSO osiągnął pełną operatywność dnia 1 stycznia 2003 r.

Staże

Zasady

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje możliwość odbycia stażu dwa razy do roku przede wszystkim dla absolwentów uczelni wyższych lub równoważnych. Każdego roku staże rozpoczynają się 1 września oraz 1 stycznia. Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty dla obu okresów stażu jest publikowane corocznie, z reguły dnia 1-go lutego. Ogłoszenie precyzuje jakich kandydatów o poszukiwanym profilu nasze Biuro poszukuje w danym roku. Stażyści mogą zostać umieszczeni w obu biurach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zarówno w Strasburgu jak i Bruskeli, w zależności od potrzeb naszego Biura.

Od stażystów koniecznie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Podania należy zatem składać w języku angielskim. Z tych samych przyczyn dokumenty dotyczące wniosków o staż są dostępne jedynie w języku angielskim.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development

Upłynął termin składania wniosków