Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje wytyczne dla unijnych organów administracji dotyczące używania języków urzędowych UE

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikowała zbiór zaleceń dla unijnych organów administracji w sprawie używania języków urzędowych UE w komunikacji ze społeczeństwem.

UE wykazuje zaangażowanie na rzecz poszanowania i ochrony różnorodności językowej. Stosowanie zasady wielojęzyczności ma fundamentalne znaczenie dla stosunków między UE a jej obywatelami. Celem tych praktycznych zaleceń jest znalezienie równowagi między wspomnianym zaangażowaniem UE a efektywnością jej administracji i ograniczeniami budżetowymi.

Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące sposobu, czasu i języków komunikacji oraz odnośnych ogólnych środków praktycznych. Zostały sformułowane po konsultacjach publicznych w 2018 r. i sfinalizowane po konsultacji z innymi instytucjami UE w 2019 r.