Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Ombuds rīko sabiedrisko apspriešanu par pārredzamību ES vides lēmumu pieņemšanā

Ombuds ir uzsācis sabiedrisko apspriešanu, lai novērtētu pārredzamību un sabiedrības līdzdalību ES vides lēmumu pieņemšanā. Mērķis ir novērtēt, vai iedzīvotājiem ir piekļuve atjauninātai informācijai jomā, kas ir ļoti svarīga sabiedrībai. Apspriešana ir pieejama visās 24 ES oficiālajās valodās un ilgst līdz 15.12.2022.

Plašāka pamatinformācija par šo jautājumu atrodama šeit (tikai angļu valodā).