Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou

Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou

Rok

Začaté vyšetrovania

Uzavreté vyšetrovania

2003

253

180

2004

351

251

2005

343

312

2006

267

250

2007

309

351

2008

296

355

2009

339

318

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

Poznámka: Nárast počtu šetrení v roku 2017 je čiastočne dôsledkom nárastu počtu sťažností a čiastočne dôsledkom nových vykonávacích ustanovení.