Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Publiczny dostęp do dokumentów unijnych a rola Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Diagram przedstawia, jakie kroki należy podjąć:
  • Zwrócenie się do instytucji UE o dokument
  • W przypadku odmowy dostępu, można zwrócić się do instytucji o ponowne rozpatrzenie decyzji („ponowny wniosek”)
  • W przypadku kolejnej odmowy lub jeżeli nie będą przestrzegane terminy, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich