Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2019 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2019 r.

862

Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi

39,2%

883

Poinformowanie skarżącego o niemożności udzielenia porady

40,1%

456

Otwarcie postępowania wyjaśniającego

20,7%