Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poradziła w 2019 r. kontakt z innymi instytucjami i organami, oraz przekazane skargi

Skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poradziła w 2019 r. kontakt z innymi instytucjami i organami, oraz przekazane skargi (łącznie 862)

SOLVIT

18

2%

Krajowe organy administracji i inne organizacje

384

45%

Komisja Europejska

55

6%

Członek Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich

374

43%

Krajowi lub regionalni rzecznicy praw obywatelskich lub podobne organy

321

37%

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

53

6%

Inne instytucje, organy lub agencje UE

31

4%