Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. (średnio 9 miesięcy)

Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. (średnio 9 miesięcy)

32%

Sprawy zamknięte w ciągu 3 miesięcy

48%

Sprawy zamknięte w ciągu 3-12 miesięcy

5%

Sprawy zamknięte w ciągu 12–18 miesięcy

15%

Sprawy zamknięte po upływie 18 miesięcy[1]

 

[1] Niektóre szczególnie złożone przypadki wymagają kilku rund konsultacji ze skarżącym i instytucją. Nowe przepisy wykonawcze mają doprowadzić do skrócenia czasu trwania dochodzeń.