Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Eiropas Ombuda 2021. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

Eiropas Ombuda 2021. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

208

Eiropas Komisija

61,5 %

16

Eiropas Ārējās darbības dienests

4,7 %

13

Eiropas Parlaments

3,8 %

13

Eiropas Personāla atlases birojs

3,8 %

11

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

3,3 %

8

Eiropas Zāļu aģentūra

2,4 %

7

Eiropas Savienības Padome

2,1 %

6

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

1,8 %

34

Citas ES iestādes vai struktūras (1)

10,1 %

22

Citas ES aģentūras (2)

6,5 %

(1) Tostarp ECB (0,9 %), EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) un EVTI (0,9 %).

(2) Tostarp EISMEA (1,2 %) un ENISA (0,9 %).