Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Złóż skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej, otrzymane od osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji.

Skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty, gdy zainteresowana osoba dowiedziała się o danych faktach.

Wcześniejszy etap: Skarżący musi najpierw skontaktować się z instytucją i spróbować rozwiązać z nią daną kwestię.

Czym jest niewłaściwe administrowanie?

Niewłaściwe administrowanie ma miejsce, jeżeli instytucja lub organ nie postępuje zgodnie z prawem lub zasadami dobrego administrowania lub narusza prawa człowieka.

Niewłaściwe administrowanie może obejmować nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie, dyskryminację lub nadużycia władzy, na przykład w ramach zarządzania funduszami UE, polityki zamówień lub rekrutacji. Obejmuje ono także brak odpowiedzi, odmowę lub niepotrzebne opóźnienie w udzielaniu dostępu do informacji w interesie publicznym.

Czego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zrobić?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg skierowanych przeciwko administracjom krajowym, regionalnym lub lokalnym w państwach członkowskich, nawet jeżeli skargi dotyczą spraw UE.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego.

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może mi pomóc? Jeśli nie, kto inny mógłby?

Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest w stanie Ci pomóc w danej sprawie, istnieją inne organy, które mogą udzielić pomocy.

Użyj filtrów, aby sprawdzić, czy spełniasz kryteria wymagane do rozpatrzenia skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub czy możesz uzyskać poradę od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czy chciałbyś złożyć skargę czy szukasz informacji?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może w normalnym trybie zajmować się Twoją skargą, jeżeli nie jesteś obywatelem Unii albo osobą fizyczną mieszkającą w państwie członkowskim Unii lub osobą prawną mającą tam siedzibę statutową. W niektórych przypadkach Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć, z własnej inicjatywy, decyzję o wszczęciu dochodzenia w sprawie, którą podnosisz.
Kontynuuj jeżeli pragniesz dowiedzieć się, czy Twoja skarga wchodzi w zakres mandatu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Państwa skarga wydaje się dotyczyć administracji publicznej w państwie członkowskim UE. Skargi dotyczące administracji publicznej w państwach członkowskich UE, w tym skargi w kwestiach prawa UE, są rozpatrywane przez członków europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich. Jeżeli chcieliby Państwo zwrócić się do członka europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich o rozpatrzenie skargi, proszę wyszukać właściwy urząd kontaktowy:

Ewentualnie możesz:

 • złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski zajmuje się petycjami dotyczącymi spraw wchodzących w zakres działalności Unii Europejskiej. Petycje umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.
  Więcej informacji na temat składania petycji znajduje się na stronie internetowej Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego;
 • skontaktować się z siecią SOLVIT, która zajmuje się problemami transgranicznymi związanymi z niewłaściwym stosowaniem prawa UE przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich. SOLVIT stara się znaleźć pragmatyczne rozwiązanie w ciągu dziesięciu tygodni. Co do zasady SOLVIT zajmuje się wszelkimi problemami o charakterze transgranicznym w relacjach między przedsiębiorstwem lub obywatelem a organem krajowych władz publicznych.
  Więcej informacji na temat SOLVIT znajduje się na stronie internetowej SOLVIT;
 • złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która zajmuje się skargami podnoszącymi kwestie naruszenia prawa UE przez państwa członkowskie UE.
  Więcej informacji na temat sposobu złożenia takiej skargi znajduje się na stronie internetowej Komisji, w sekcji: „Formularz skargi dotyczącej naruszenia prawa UE”.


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich być może będzie w stanie Ci pomóc. Wszczęcie dochodzenia przez Rzecznika w sprawie Twojej skargi wymaga spełnienia kilku warunków.

Kontynuuj:


Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich być może będzie w stanie Ci pomóc. Wszczęcie dochodzenia przez Rzecznika w sprawie Twojej skargi wymaga spełnienia kilku warunków.

Kontynuuj:


Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Other Ombudsmen in Bulgaria” witryny internetowej bułgarskiej „Ombudsman Information Network” zawiera odnośniki do innych rzeczników praw obywatelskich w Bułgarii.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej Publicznego Obrońcy Praw zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej kanclerza zawiera wykaz innych organów w Estonii i w Europie, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Χρήσιμες Συνδέσεις"” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Grecji, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Informacje dotyczące składania skarg do obrońcy praw są dostępne w dziale„Saisir le Défenseur des droits” na stronie internetowej obrońcy praw.

W dziale „Nos partenaires” na stronie internetowej obrońcy praw znajduje się lista innych pomocnych francuskich organów.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „If we can't help” witryny internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów rozpatrujących skargi, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Linkovi” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Chorwacji, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Συνδέσεις” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów na Cyprze, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów na Łotwie, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Andere klachtvoorzieningen” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Holandii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Behörden” witryny agencji rządowej „HELP.gv.at” zawiera wykaz innych władz i organów rozpatrujących skargi, do których można zwrócić się o pomoc.


Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Ligações” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Portugalii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Stiri” witryny internetowej Adwokata Ludowego zawiera wykaz innych organów w Rumunii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Useful links” witryny internetowej słoweńskiego Rzecznika Praw Człowieka zawiera wykaz innych organów w Słowenii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Adresár liniek” witryny internetowej Publicznego Obrońcy Praw zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „links” witryny internetowej Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów w Finlandii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Informacje na temat składania skargi do rzecznika praw obywatelskich są dostępne w dziale „Ankohu” na stronie internetowej albańskiego rzecznika praw obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.


Sekcja „Useful Links” witryny internetowej Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.


![quide.nota.advice]

Sekcja 'Links" witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Republice Montenegro, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Informacje dotyczące składania skarg do Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich są dostępne w zakładce "How do you apply?" na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.


Wskazówki dotyczące składania skargi do obrońcy obywateli są dostępne w dziale „Complaint“ na stronie internetowej obrońcy obywateli.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

![quide.nota.advice]

Sekcja „Find Authorities” witryny internetowej „Gateway to the public sector in Norway” zawiera wykaz innych organów w Norwegii, do których można zwrócić się o pomoc.


Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Other Ombudsmen in Bulgaria” witryny internetowej bułgarskiej „Ombudsman Information Network” zawiera odnośniki do innych rzeczników praw obywatelskich w Bułgarii.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej Publicznego Obrońcy Praw zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej kanclerza zawiera wykaz innych organów w Estonii i w Europie, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Χρήσιμες Συνδέσεις"” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Grecji, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Informacje dotyczące składania skarg do obrońcy praw są dostępne w dziale„Saisir le Défenseur des droits” na stronie internetowej obrońcy praw.

W dziale „Nos partenaires” na stronie internetowej obrońcy praw znajduje się lista innych pomocnych francuskich organów.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „If we can't help” witryny internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów rozpatrujących skargi, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Linkovi” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Chorwacji, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Συνδέσεις” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów na Cyprze, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów na Łotwie, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Links” witryny internetowej Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Andere klachtvoorzieningen” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Holandii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Behörden” witryny agencji rządowej „HELP.gv.at” zawiera wykaz innych władz i organów rozpatrujących skargi, do których można zwrócić się o pomoc.


Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Ligações” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Portugalii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Stiri” witryny internetowej Adwokata Ludowego zawiera wykaz innych organów w Rumunii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Useful links” witryny internetowej słoweńskiego Rzecznika Praw Człowieka zawiera wykaz innych organów w Słowenii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Adresár liniek” witryny internetowej Publicznego Obrońcy Praw zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „links” witryny internetowej Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów w Finlandii, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Informacje na temat składania skargi do rzecznika praw obywatelskich są dostępne w dziale „Ankohu” na stronie internetowej albańskiego rzecznika praw obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.


Sekcja „Useful Links” witryny internetowej Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.


![quide.nota.advice]

Sekcja 'Links" witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Republice Montenegro, do których można zwrócić się o pomoc.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Informacje dotyczące składania skarg do Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich są dostępne w zakładce "How do you apply?" na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.


Wskazówki dotyczące składania skargi do obrońcy obywateli są dostępne w dziale „Complaint“ na stronie internetowej obrońcy obywateli.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

![quide.nota.advice]

Sekcja „Find Authorities” witryny internetowej „Gateway to the public sector in Norway” zawiera wykaz innych organów w Norwegii, do których można zwrócić się o pomoc.


Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Sekcja „Other Ombudsmen in Bulgaria” witryny internetowej bułgarskiej „Ombudsman Information Network” zawiera odnośniki do innych rzeczników praw obywatelskich w Bułgarii.


Sekcja „Links” witryny internetowej Publicznego Obrońcy Praw zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.Sekcja „Links” witryny internetowej kanclerza zawiera wykaz innych organów w Estonii i w Europie, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Χρήσιμες Συνδέσεις"” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Grecji, do których można zwrócić się o pomoc.


Informacje dotyczące składania skarg do obrońcy praw są dostępne w dziale„Saisir le Défenseur des droits” na stronie internetowej obrońcy praw.

W dziale „Nos partenaires” na stronie internetowej obrońcy praw znajduje się lista innych pomocnych francuskich organów.


Sekcja „If we can't help” witryny internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów rozpatrujących skargi, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Linkovi” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Chorwacji, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Συνδέσεις” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów na Cyprze, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Links” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów na Łotwie, do których można zwrócić się o pomoc.Sekcja „Links” witryny internetowej Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.
Sekcja „Andere klachtvoorzieningen” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Holandii, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Behörden” witryny agencji rządowej „HELP.gv.at” zawiera wykaz innych władz i organów rozpatrujących skargi, do których można zwrócić się o pomoc.Sekcja „Ligações” witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Portugalii, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Stiri” witryny internetowej Adwokata Ludowego zawiera wykaz innych organów w Rumunii, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Useful links” witryny internetowej słoweńskiego Rzecznika Praw Człowieka zawiera wykaz innych organów w Słowenii, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „Adresár liniek” witryny internetowej Publicznego Obrońcy Praw zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.


Sekcja „links” witryny internetowej Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów w Finlandii, do których można zwrócić się o pomoc.Informacje na temat składania skargi do rzecznika praw obywatelskich są dostępne w dziale „Ankohu” na stronie internetowej albańskiego rzecznika praw obywatelskich.Sekcja „Useful Links” witryny internetowej Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawiera wykaz innych organów, do których można zwrócić się o pomoc.Sekcja 'Links" witryny internetowej tego rzecznika zawiera wykaz innych organów w Republice Montenegro, do których można zwrócić się o pomoc.


Informacje dotyczące składania skarg do Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich są dostępne w zakładce "How do you apply?" na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.


Wskazówki dotyczące składania skargi do obrońcy obywateli są dostępne w dziale „Complaint“ na stronie internetowej obrońcy obywateli.Sekcja „Find Authorities” witryny internetowej „Gateway to the public sector in Norway” zawiera wykaz innych organów w Norwegii, do których można zwrócić się o pomoc.Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

![quide.nota.advice]

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

![ guide.nota.advice ]

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Uwaga: Porady udzielone za pośrednictwem niniejszego interaktywnego przewodnika mają wyłącznie charakter orientacyjny. Jeżeli nadal nie wiesz, dokąd skierować swoją skargę, lub pomimo otrzymanej porady jesteś przekonany, że dana sprawa może zostać rozwiązana na poziomie europejskim, skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Jak rozpatrujemy skargi?

Ten schemat prezentuje ogólny zarys procedury, w ramach której Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi.

 • Otrzymana skarga

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich sprawdza
   , czy powinniśmy wszcząć dochodzenie.

   • Otwarto dochodzenie

    Skarżący zostaje poinformowany pismem.

    • Dochodzenie

     Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargę i może:
     - zwrócić się do instytucji lub organu o udzielenie odpowiedzi lub dostarczenie dodatkowych informacji;
     - zorganizować spotkanie lub przeprowadzić kontrolę w instytucji lub organie;
     - zwrócić się do skarżącego z prośbą o informacje lub uwagi.

     • Sprawę objętą skargą można szybko rozwiązać

      • Propozycja rozwiązania

       Jeżeli instytucja wyrazi zgodę, sprawa zostaje rozwiązana.

     • Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza niewłaściwe administrowanie

      • Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje zalecenia
       mające na celu rozwiązanie problemu niewłaściwego administrowania

       Instytucja zostaje zobowiązana do wydania opinii w terminie 3 miesięcy. Skarżący może zgłosić uwagi.

       • Decyzja o zamknięciu sprawy

        Określa ostateczne ustalenia, np.:
        - przyjęte zalecenia,
        - kwestia, którą się zajęto,
        - wyeliminowanie niewłaściwego administrowania,
        - usprawnione systemy/procedury.

     • Rzecznik nie stwierdza przypadku niewłaściwego administrowania.

   • Brak dochodzenia

    - Sprawa nie wchodzi w zakres kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
    - Skarga nie jest dopuszczalna (np. dlatego, że skarżący nie próbował rozwiązać sprawy bezpośrednio z instytucją lub organem UE).
    - Brak informacji.
    - Inny organ jest lepiej przygotowany do zajęcia się tą sprawą.

Prześlij skargę

Aby zapewnić skuteczność działań, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stosuje internetowy system wnoszenia skarg.

Wnoszenie skarg przez Internet odbywa się w trzech łatwych krokach:

1 Sprawdzenie kryteriów

Sprawdź naszą listę kontrolną składania skargi, aby upewnić się, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mógł ją zbadać

2 Przygotuj wcześniej niezbędne informacje i dokumenty

Aby złożyć skargę, należy podać następujące informacje:

 • Nazwa instytucji UE, przeciwko której chcesz złożyć skargę.
 • Decyzja lub sprawa będąca przedmiotem skargi.
 • Jakie według Ciebie błędy popełniły instytucja lub organ UE.
 • Co – Twoim zdaniem – powinna zrobić instytucja , aby to naprawić.
 • Czy sprawa została już rozstrzygnięta przez sąd lub jest w toku postępowania sądowego.

Aby skarga mogła być przyjęta jako kompletna, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Dowody potwierdzające, że skontaktowałeś(-aś) się już z daną instytucją lub organem UE w celu naprawienia szkody oraz że wyznaczyłeś(-aś) takiej instytucji lub organowi rozsądny termin na udzielenie odpowiedzi. Jest to obowiązkowy warunek dopuszczalności skargi. Dopóki nie otrzymamy tych dowodów, nie będziemy w stanie rozpatrzyć Twojej skargi.
 • W stosownych przypadkach dokumenty potwierdzające decyzję lub sprawę będącą przedmiotem skargi oraz informacje o tym, kiedy się o niej dowiedziałeś(-aś).
3 Utwórz konto lub zaloguj się do istniejącego konta

Aby złożyć skargę, musisz założyć konto. Po założeniu konta możesz pracować nad przygotowaniem skargi we własnym tempie, jeszcze przed jej złożeniem. Możesz sprawdzić status swojej skargi lub złożyć nowe skargi z tego samego konta.

Wytyczne dotyczące skarg

 • Skarga powinna być zwięzła. W wyjątkowych przypadkach, gdy skarga musi być dłuższa niż dozwolona maksymalna liczba słów w formularzu, proszę dołączyć pełną skargę jako załącznik i wpisać streszczenie w polach formularza skargi.
 • Jeżeli nieprawidłowych kwestii jest więcej niż jedna, proszę wskazać i ponumerować poszczególne kwestie. Proszę przedstawić argumenty i dowody na poparcie każdego domniemanego naruszenia. Proszę wyraźnie wskazać, jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać każdą sprawę będącą przedmiotem skargi.
 • Proszę przedstawić Rzecznikowi Praw Obywatelskich jedynie dokumenty lub informacje niezbędne do zrozumienia skargi.
 • Proszę nie przekazywać Rzecznikowi danych osobowych osób trzecich, chyba że dane te są niezbędne do rozpatrzenia skargi.

Nasz specjalny formularz internetowy umożliwia nam skuteczniejsze i szybsze rozpatrywanie skarg. Jeżeli nie możesz skorzystać z formularza internetowego, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje skargi złożone również drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Prześlij skargę pocztą

Zwracamy uwagę, że niektórych skarg nie możemy rozpatrzyć. Dlatego, nawet jeśli chcesz złożyć skargę pocztą, przed wysłaniem skargi zalecamy zapoznanie się z listą kontrolną składania skargi.

Jeżeli nie możesz złożyć skargi drogą elektroniczną i chcesz złożyć skargę pocztą, prosimy o:

 • Wypełnienie formularza skargi.
 • Przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich jedynie dokumentów lub informacji niezbędnych do zrozumienia skargi.
 • Zwięzłość skargi. W wyjątkowych przypadkach, gdy skarga przekracza pięć stron, należy dołączyć krótkie streszczenie w formularzu skargi i ponumerować strony załączonej skargi.
 • Prosimy o załączenie:
  • Dowodów potwierdzających, że skontaktowałeś(-aś) się już z daną instytucją lub organem UE w celu naprawienia szkody. Jest to obowiązkowy warunek dopuszczalności skargi. W przeciwnym razie zostaniesz poinformowany(-na), że nie możemy zająć się Twoją skargą.
  • W stosownych przypadkach dokumentów potwierdzających decyzję lub sprawę będącą przedmiotem skargi oraz informacji o tym, kiedy się o niej dowiedziałeś(-aś).
 • Upewnienie się, że wszelkie dokumenty załączone jako dowód popełnienia błędu (np. korespondencja) są ponumerowane i nazwane (np. 1-List od xx-data, 2-E-mail do xx-data...). Proszę podać również listę wraz z numerem i nazwą każdego dokumentu. W skardze należy odnosić się do wszelkich dokumentów, wskazując na ich numer.
 • Proszę nie przekazywać Rzecznikowi Praw Obywatelskich danych osobowych osób trzecich, chyba że dane te są niezbędne Rzecznikowi do rozpatrzenia skargi.

 

1Pobierz wersję PDF formularza skargi
Formularz skargi (PDF 67.27 KB)

2Prześlij wypełniony formularz do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex