Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko
instytucji lub organowi UE?

Jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej, otrzymane od osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji. Niewłaściwe administrowanie ma miejsce, jeżeli instytucja lub organ nie postępuje zgodnie z prawem lub zasadami dobrego administrowania lub narusza prawa człowieka.

Niewłaściwe administrowanie może obejmować nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie, dyskryminację lub nadużycia władzy, na przykład w ramach zarządzania funduszami UE, polityki zamówień lub rekrutacji. Obejmuje ono także brak odpowiedzi, odmowę lub niepotrzebne opóźnienia w udzielaniu dostępu do informacji w interesie publicznym. Kwestia lub kwestie, których skargi dotyczą, nie muszą dotyczyć bezpośrednio skarżących.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg przeciwko administracjom krajowym, regionalnym lub lokalnym w państwach członkowskich, nawet jeżeli skargi dotyczą spraw UE. Skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty poznania faktów przez osobę, na którą mają one wpływ. Osoba składająca skargę musi najpierw skontaktować się z daną instytucją i spróbować rozwiązać z nią daną kwestię. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego.