Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

W centrum uwagi

EU response to the COVID-19 outbreak

The COVID-19 pandemic has resulted in a series of measures at the national and EU level.

While decisions to do with equipping hospitals, closing schools or introducing restrictions are for Member States to take, the EU has agreed several supporting measures to help national governments combat the virus.

It is the European Ombudsman's task to monitor the transparency and accountability of EU institutions but also to help people understand who takes decisions at the EU level and how.

Czym się zajmujemy?


Celem pracy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest promowanie dobrej administracji na szczeblu unijnym. Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji i organów UE oraz czynnie bada problemy systemowe o szerszym znaczeniu.