Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Dostępne języki: 
  • English

Απόφαση επί της άρνησης της Επιτροπής Εποπτείας της Eυρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να επιληφθεί αίτησης επανεξέτασης απόφασης της OLAF επί καταγγελίας για παράτυπη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ εκ μέρους ελληνικού πανεπιστημίου (υπόθεση 1791/2021/KT)

Αξιότιμε κύριε X,

Υποβάλατε πρόσφατα αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατά της Επιτροπής Εποπτείας της Eυρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης όλων των πληροφοριών που υποβάλατε με την αναφορά σας, αποφασίσαμε να περατώσουμε την έρευνα με το ακόλουθο συμπέρασμα:

Δεν συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης εκ μέρους της Επιτροπής Εποπτείας της Eυρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.[1]

Όπως ορθώς σάς εξήγησε η Επιτροπή Εποπτείας της OLAF στην από 17 Σεπτεμβρίου 2021 απάντησή της, αποστολή της εν λόγω επιτροπής είναι να εποπτεύει την εκ μέρους της OLAF εκτέλεση των ερευνητικών της καθηκόντων, με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της[2]. Η Επιτροπή Εποπτείας καταπιάνεται, εν ολίγοις, με ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που άπτονται του έργου της OLAF και χρήζουν ενδεχομένως βελτίωσης. Οι αρμοδιότητές της δεν περιλαμβάνουν την εξέταση μεμονωμένων υποθέσεων, ατομικών προσφυγών ή αιτήσεων επανεξέτασης αποφάσεων της ΟLAF επί συγκεκριμένων καταγγελιών. Η Επιτροπή Εποπτείας δεν συνιστά, επομένως, δευτεροβάθμιο όργανο της OLAF, αρμόδιο να επιλαμβάνεται παραπόνων επί περατωθεισών υποθέσεων της OLAF[3].

Στην περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η OLAF εξέτασε πλημμελώς την καταγγελία σας, θα πρέπει να θέσετε τα σχετικά παράπονα και αιτήματά σας υπ΄όψιν της ίδιας της OLAF, όπως σας υπέδειξε και η Επιτροπή Εποπτείας της. Τούτο αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, προαπαιτούμενο για την υποβολή αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Επ΄αυτού κρίνεται, ωστόσο, σκόπιμο να επισημανθεί ότι η ΟLAF απολαύει ευρείας διακριτικής ευχέρειας ως προς την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων σε αυτήν στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και ως προς την έναρξη ή μη έρευνας επί συγκεκριμένης καταγγελίας. Δεδομένου τούτου, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν δύναται να υποκαταστήσει την ΟLAF στην κρίση της ούτε να προβεί σε εκ νέου εξέταση των ήδη αξιολογηθέντων από την ΟLAF στοιχείων περί του κατά πόσον υφίστανται ή όχι επαρκείς υπόνοιες παράνομης δραστηριότητας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Με εκτίμηση,

 

Tina Nilsson
Προϊσταμένη της μονάδας διαχείρισης υποθέσεων

Στρασβούργο, 4/11/2021

 

[1] Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία και τα δικαιώματα σχετικά με τις αναφορές είναι

  διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.ombudsman.europa.eu/el/document/70707.

[2] Βλ. άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20210117&from=EL#page=27

.

[3] Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Επιτροπής Εποπτείας και τη σχέση της με την ΟLAF είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΟLAF (https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/supervisory-committee_el), καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Εποπτείας (https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/our-work_en).