Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko
instytucji lub organowi UE?

Jak rozpatrujemy skargi?

Ten schemat prezentuje ogólny zarys procedury, w ramach której Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi.

 • Otrzymana skarga

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich sprawdza
   , czy powinniśmy wszcząć dochodzenie.

   • Otwarto dochodzenie

    Skarżący zostaje poinformowany pismem.

    • Dochodzenie

     Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargę i może:
     - zwrócić się do instytucji lub organu o udzielenie odpowiedzi lub dostarczenie dodatkowych informacji;
     - zorganizować spotkanie lub przeprowadzić kontrolę w instytucji lub organie;
     - zwrócić się do skarżącego z prośbą o informacje lub uwagi.

     • Sprawę objętą skargą można szybko rozwiązać

      • Propozycja rozwiązania

       Jeżeli instytucja wyrazi zgodę, sprawa zostaje rozwiązana.

     • Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza niewłaściwe administrowanie

      • Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje zalecenia
       mające na celu rozwiązanie problemu niewłaściwego administrowania

       Instytucja zostaje zobowiązana do wydania opinii w terminie 3 miesięcy. Skarżący może zgłosić uwagi.

       • Decyzja o zamknięciu sprawy

        Określa ostateczne ustalenia, np.:
        - przyjęte zalecenia,
        - kwestia, którą się zajęto,
        - wyeliminowanie niewłaściwego administrowania,
        - usprawnione systemy/procedury.

     • Rzecznik nie stwierdza przypadku niewłaściwego administrowania.

   • Brak dochodzenia

    - Sprawa nie wchodzi w zakres kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
    - Skarga nie jest dopuszczalna (np. dlatego, że skarżący nie próbował rozwiązać sprawy bezpośrednio z instytucją lub organem UE).
    - Brak informacji.
    - Inny organ jest lepiej przygotowany do zajęcia się tą sprawą.