• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Streszczenie decyzji w sprawie 1569/2016/DR dotyczącej odmowy Komisji Europejskiej udzielenia pełnego dostępu do wiadomości e-mail, którą Komisja otrzymała od firmy informatycznej w trakcie opracowywania dyrektywy w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sprawa :  1569/2016/DR
    Otwarta 2016-10-29 - Decyzja z 2017-12-19
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Komisja Europejska

Skarżąca, posłanka do Parlamentu Europejskiego, stwierdziła, że Komisja Europejska bezpodstawnie odmówiła jej udzielenia pełnego dostępu do wiadomości e-mail, którą Komisja otrzymała od firmy informatycznej w trakcie opracowywania dyrektywy w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Udzielono jedynie częściowego dostępu. Skarżąca stwierdziła również, że Komisja nie umożliwiła jej zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie odmowy udzielenia pełnego dostępu do wiadomości e-mail, co uznane zostało za uzasadnione dopiero na etapie ponownego rozpatrywania, a nie w trakcie rozpatrywania pierwotnego wniosku.

Rzecznik zwróciła się do Komisji z zapytaniem, czy możliwe byłoby ponowne rozważenie decyzji o ujawnieniu w całości utajnionego zdania. Ostatecznie Komisja wyraziła zgodę na ujawnienie większej części, lecz nie całości utajnionej treści zdania. Rzecznik stwierdziła, że Komisja podjęła odpowiednie działania w celu rozpatrzenia tego elementu skargi.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, Rzecznik orzekła, iż nie doszło do niewłaściwego administrowania ze strony Komisji.