• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Streszczenie decyzji Rzecznik 454/2014/PMC w sprawie praktyki Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych polegającej na oferowaniu nieodpłatnych stażów w delegacjach UE

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sprawa :  454/2014/PMC
    Otwarta 2014-03-18 - Zalecenia w sprawie 2017-02-15 - Decyzja z 2017-09-21
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Rzecznik zbadała kwestię praktyki Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) polegającej na oferowaniu wyłącznie nieodpłatnych stażów w delegacjach UE. Sprawa ta wynikła ze skargi młodej obywatelki UE, która odbyła nieodpłatny staż. Argumentowała ona, że praktyka ESDZ dyskryminuje młodych ludzi z mniej zamożnych środowisk.

Rzecznik uznała, że staże w delegacjach UE powinny być dostępne dla jak najszerszej grupy osób, a nie tylko dla tych, których na to stać. W opinii Rzecznik nieopłatne staże mogą prowadzić do  dyskryminacji, ponieważ u osób pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk większe jest prawdopodobieństwo braku środków finansowych na odbycie takiego stażu. Rzecznik uznała, że praktyka ESDZ, polegająca na niepłaceniu wynagrodzenia stażystom w delegacjach UE, stanowi przypadek niewłaściwego administrowania. Zaleciła więc Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych wypłatę wszystkim swoim stażystom, w tym stażystom w delegacjach UE, odpowiedniego dodatku.

W odpowiedzi na to zalecenie ESDZ poinformowała Rzecznik, że wystąpiła o fundusze na dokonanie wypłaty wynagrodzenia stażystom w delegacjach UE i że, w międzyczasie, zawiesiła nieodpłatne staże.

Rzecznik rozumie, na podstawie odpowiedzi ESDZ, że Służba ta poważnie angażuje się w zrobienie wszystkiego, co w jej mocy, by płacić wynagrodzenie stażystom w delegacjach UE. Według ESDZ jej zdolność do płacenia wynagrodzenia stażystom zależy obecnie od przyznania przez organy budżetowe niezbędnych zasobów finansowych. Rzecznik zamknęła zatem sprawę wnioskiem, że ESDZ przyjęła jej zalecenie.