• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zarzut zaniechania podjęcia właściwych działań w sprawie zwiększonej śmiertelności pszczół

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sprawa :  512/2012/BEH
    Otwarta 2012-03-28 - Decyzja z 2012-10-02
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Komisja Europejska
  • Gałąź (Gałęzie) prawa :  Rolnictwo
  • Rodzaje niewłaściwego administrowania – (i) przekroczenie lub (ii) niedopełnienie obowiązków w zakresie :  Zasada praworządności (nieprawidłowe zastosowanie przepisów i procedur) [Artykuł 4 EKDPA]
  • Przedmiot(y) :  Sprawy instytucjonalne, polityczne i inne
Bee
Autor:
Prawa autorskie: Stocklib ©

Streszczenie decyzji dotyczącej skargi 512/2012/BEH przeciwko Komisji Europejskiej

Komisja zezwoliła na stosowanie serii środków owadobójczych, znanych jako neonikotynoidy, w celu ochrony roślin. Stosowne rozporządzenie przewiduje procedurę przeglądu dotyczącą zezwoleń dla tych substancji w przypadku, gdy nowe dowody naukowe wskażą, iż nie spełniają już one kryteriów zatwierdzenia, na przykład ze względu na stwarzanie zagrożenia dla zdrowia zwierząt.

W marcu 2012 r. członek austriackiego urzędu rzecznika praw obywatelskich zwrócił się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając, że obserwacje pszczelarzy oraz nowe dowody naukowe wskazują, iż niektóre neonikotynoidy doprowadziły w ostatnich latach do zwiększonej śmiertelności pszczół. W tym kontekście skarżący utrzymywał, że pomimo dostępności nowych dowodów naukowych, Komisja nie podjęła właściwych środków w celu zajęcia się kwestią śmiertelności pszczół, związaną ze stosowaniem niektórych neonikotynidów. Skarżący twierdził, że Komisja powinna podjąć właściwe środki w celu rozwiązania problemu śmiertelności pszczół.

W swojej opinii Komisja zasadniczo wyjaśniła, że uważnie obserwuje nowe osiągnięcia naukowe i w kwietniu 2012 r. rozpoczęła pełny przegląd oceny ryzyka związanego ze stosowaniem wszystkich neonikotynoidów u pszczół. Realizację przeglądu powierzono Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Komisja dodała, że zakończenie oceny przewiduje się na 31 grudnia 2012 r. W swoich uwagach skarżący z zadowoleniem przyjął decyzję Komisji dotyczącą rozpoczęcia przeglądu i wyraził nadzieję na osiągnięcie pozytywnego wyniku w sprawie poważnego problemu śmiertelności pszczół. Zwrócił się również do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o poinformowanie go o wynikach procedury przeglądu.

Uwzględniając środki podjęte przez Komisję, obejmujące rozpoczęcie przeglądu i w świetle uwag przedstawionych przez skarżącego, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że Komisja rozstrzygnęła skargę w sposób zadowalający dla skarżącego i dlatego zakończyła sprawę. Rzecznik zwrócił się jednocześnie do Komisji o poinformowanie go o wynikach przeglądu do 31 marca 2013 r.