• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zalecenia

Jeżeli w toku prowadzonego dochodzenia Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że w danej sprawie doszło do przypadku niewłaściwego administrowania, informuje daną instytucję lub dany organ oraz – w stosownych przypadkach – sporządza zalecenie wstępne. Dana instytucja lub organ ma obowiązek udzielenia rzecznikowi szczegółowej odpowiedzi na zalecenie wstępne w terminie trzech miesięcy. Zalecenia wstępne są zazwyczaj dostępne w języku angielskim oraz w języku skarżącego.

Zalecenia z 2018