• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Decyzje

W tej sekcji dostępne są decyzje podjęte w wyniku dochodzenia prowadzonego przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach zamkniętych po 1 lipca 1998 r. Decyzje są zazwyczaj dostępne w języku angielskim oraz w języku skarżącego.

01/09/2008: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje nowy format decyzji.

Decyzje z lipca 2018