• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Sprendimas byloje 445/2018/JF dėl Europe Direct informacinio centro neatsakymo į gautus laiškus dėl pesticidų naudojimo Europos Sąjungoje

Dostępne języki :  lt
  • Sprawa :  445/2018/JF
    Otwarta 2018-03-15 - Decyzja z 2018-04-12
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Komisja Europejska

1. 2017 m. spalio 26 dieną skundo pareiškėjas pateikė klausimą Europe Direct centrui dėl pesticidų naudojimo Europos Sąjungoje. 2018 m. sausio 3 dieną skundo pareiškėjas priminė Europe Direct apie užklausoje išdėstytą problemą. Negavęs atsakymo, 2018 m. vasario 22 dieną skundo pareiškėjas kreipėsi į Europos ombudsmenę.

2. Ombudsmenės tyrimo grupė kreipėsi į Europos Komisiją. Europe Direct informacinis centras pateikė skundo pareiškėjui atsakymą 2018 m. kovo 21 dieną. Jis taip pat atsiprašė dėl vėlavimo atsakyti.

3. Kadangi buvo pateiktas atsakymas, šis skundas yra išnagrinėtas[1] ir ombudsmenė baigia bylą[2].

 

Peter Bonnor

5 skyriaus „Tyrimai ir proceso valdymas“ vadovas

Strasbūras, 12/04/2018

 

[1] Jei skundo pareiškėjo (-os) netenkina institucijos atsakymas, jis (ji) turi teisę ombudsmenai pateikti naują skundą.

[2] Šis skundas buvo nagrinėjamas pagal deleguotojo bylų tvarkymo procedūrą, remiantis Europos ombudsmeno sprendimo, kuriuo patvirtinamos įgyvendinimo nuostatos, 11 straipsniu