• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

212/2016/JN

Dostępne języki : 
  • Sprawa :  212/2016/JN
    Otwarta 2016-04-28
  • Gałąź (Gałęzie) prawa :  Stosunki zewnętrzne
  • Rodzaje niewłaściwego administrowania – (i) przekroczenie lub (ii) niedopełnienie obowiązków w zakresie :  Zasada bezstronności, niezależności i obiektywności [Artykuł 8 oraz 9 EKDPA]
  • Przedmiot(y) :  Sprawy instytucjonalne, polityczne i inne

Dokumenty powiązane