• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

The European Commission's failure to evaluate the compliance of Member-States Export Credit Agencies with the EU's objectives and obligations, in particular on human rights

Dostępne języki :  en
  • Sprawa :  212/2016/JN
    Otwarta 2016-04-29 - Zalecenia w sprawie 2018-05-23
  • Gałąź (Gałęzie) prawa :  Stosunki zewnętrzne
  • Rodzaje niewłaściwego administrowania – (i) przekroczenie lub (ii) niedopełnienie obowiązków w zakresie :  Zasada bezstronności, niezależności i obiektywności [Artykuł 8 oraz 9 EKDPA]
  • Przedmiot(y) :  Sprawy instytucjonalne, polityczne i inne

Allegation(s)

The European Commission fails to ensure that Member States' ECAs comply with Regulation 1233/2011.

Claim(s)

The European Commission should ensure that Member States' Export Credit Agencies comply with Regulation 1233/2011.

Dokumenty powiązane