Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Nieudostępnienie przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) formularza powiadomienia o nadużyciach w wersji dla osób słabowidzących na jego stronie internetowej