Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse väidetav suutmatus põhjendada nõuetekohaselt oma otsust mitte avaldada hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.