Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Липсата на отговор от страна на Европейската комисия на възражения, повдигнати съгласно директивата на ЕС относно асансьорите, срещу мярка, предприета от национален надзорен орган