Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Твърдение за непредоставяне на информация от страна на Европейската комисия на жалбоподателя относно актуалното състояние на жалба за нарушение (CHAP (2018) 03929) относно проекта за Трансадриатическия газопровод (TAГ)