• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Inne środki zadośćuczynienia

Sieci SOLVIT do rozwiązywania problemów transgranicznych w UE.

Informacje na temat sieci SOLVIT znajdują się na stronie internetowej SOLVIT.

Biura Porad dla Obywatela, w przypadku spraw związanych z mobilnością na europejskim rynku wewnętrznym.

Informacje na temat serwisu Biuro Porad dla Obywatela znajdują się na stronie internetowej Biura Porad.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net) dla udzielania porad i pytań o problemach związanych z ponadgranicznymi umowami kupna-sprzedaży.

Więcej informacji na temat Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie, znajdą Państwo na stronie internetowej ECC-Net .

Roli Komisji w zapewnianiu stosowania prawa wspólnotowego.

Informacje na temat roli Komisji w zapewnianiu stosowania prawa wspólnotowego znajdują się w sekcji „Stosowanie przepisów prawa UE" witryny internetowej Komisji.

Innej sprawy dotyczącej Unii Europejskiej.

Możesz skontaktować się z Europe Direct w celu uzyskania ogólnych informacji na temat każdej sprawy związanej z Unią Europejską, odwiedzając stronę internetową Europe Direct lub dzwoniąc z dowolnego miejsca w UE pod bezpłatny numer*: 00800 6 7 8 9 10 11, lub na zwykły numer telefoniczny (+32-2-299.96.96) z każdego miejsca na świecie (opłata jak za normalne połączenie telefoniczne).

* Niektórzy operatorzy telefonów komórkowych nie umożliwiają dostępu do numerów 00800 lub pobierają opłaty za takie połączenia. W niektórych przypadkach takie rozmowy prowadzone z budki telefonicznej lub z hotelu mogą podlegać opłacie