• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wystąpienia rzecznika

Strasburg, 15 listopad 2017
Address to European Parliament on Annual Report 2016
Bruksela, 8 listopad 2017
Future Europe: What Citizens Need to Know?
Bruksela, 7 listopad 2017
Transparency 360 degrees

Roczne sprawozdania z 2016

2016