You have a complaint against an EU institution or body?

Gemensamma resolutionsnämndens hantering av begäranden om tillgång till handlingar från aktieinnehavare i den spanska banken Banco Popular som anser sig vara berörda parter i den mening som avses i förordning (EU) nr 806/2014 om en gemensam resolutionsmekanism

Gemensamma resolutionsnämndens hantering av begäranden om tillgång till handlingar från aktieinnehavare i den spanska banken Banco Popular som anser sig vara berörda parter i den mening som avses i förordning (EU) nr 806/2014 om en gemensam resolutionsmekanism.