You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens sätt att hantera ett överträdelseklagomål (CHAP (2020) 00014) om beskattning av personer som inte har sin skatterättsliga hemvist i Frankrike