You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska rekryteringsbyråns underlåtenhet att svara på en begäran om granskning av resultaten från utvärderingscentrumet i samband med ett allmänt uttagningsprov för assistenter inom området medier och digital kommunikation

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.