You have a complaint against an EU institution or body?

Gemensamma resolutionsnämndens underlåtenhet att svara på förfrågningar om information

The Single Resolution Board’s failure to reply to correspondence requesting information.