You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski urad za izbor osebja ni odgovoril na zahtevo za ponovno presojo rezultatov preizkusa v ocenjevalnem centru v okviru javnega razpisa za strokovno-tehnične uslužbence na področju medijev in digitalnega komuniciranja

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.