You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na e-mail obsahujúci žiadosť o prehodnotenie invalidity