You have a complaint against an EU institution or body?

Zamietnutie Európskou centrálnou bankou (ECB) poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa opatrení v prípade nepredvídaných udalostí a pripravenosti v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine